“An Experience that Lasts Forever”

Tenzing Shakya

मैले 2019 मा मेरो S-Cab खरिद गरेदेखिको अहिले सम्मको मेरो यात्राको अनुभव अविश्वसनीय मेरो ISUZU S-Cab म र मेरो कम्पनी, Green Bags Nepal द्वारा व्यापारसाहसिक कार्यको लागि प्रयोग गर्दै आईरहेको छु मैले मेरो S-Cab परिमार्जन गरेको छु, र म अब Hi-Lander लिन चाहन्छु   मलाई अझै पनि याद छ, मुस्ताङ्ग जाने क्रममा जाडो मौसम चुनौतीपूर्ण यात्रा भएकोले मैले मेरो S-Cab को ढालामा मोटरसाइकल राखी मुस्ताङ्गसम्म पुर्‍याएको थिएँ S-Cab को डेक लोडिङ क्षमताको कारण हामीलाई कुनै समस्या परे ।  

दैनिक जीवनको लागि मेरो S-Cab लाई भरोसा गर्छु मुख्य रूपमा यसलाई मेरो व्यवसायको लागि प्रयोग गर्दै आईरहेको छु S-Cab ले मेरो व्यक्तिगतव्यावसायिक जीवन दुवैको लागि अविश्वसनीय रूपमा सहयोगी, सुरक्षितरमाइलो प्रदान गर्दै आइरहेको  

संक्षेपमा, मेरो S-Cab ले मलाई कहिल्यै निराश पारेको छैन ISUZU को उत्कृष्ट इन्जिनलोडिङ क्षमता भएकोले सबैलाई यो गाडी उत्कृष्ट भएको जानकारी गराउन चाहान्छु साथै यो सवारी साधन किन्न चाहाने व्यक्तिहरुलाई समेत अति भरपर्दो, विश्वसनिय र प्रभावकारी रहेको सल्लाह दिन चाहान्छु